петък, 27 септември 2019 г.

Цезарград и ромите

Очевидно е, че и преди, и сега всички средиземноморски, а и континентални пътища, водят към... Цариград. Градът на Цезарите, царете, императорите. 
Историята не е наука, тя е набор от теории, които са приемливи, ако не си противоречат много. По-нагли историци някога са наложили своите теории за религиите, Рим, Елада, средновековието и така нататък. Но тези теории издишат, защото очевидно са разтеглени в много по-дълъг период и на много по-голяма география от реалността. В един глобален Свят, на разкопки, металдетектори, снимки, дрони, Google Earth, старите теории издишат. Нещо повече, те не само са абсурдни, но са направо смехотворни. 
Като комичната теория, че "България" 5 века е била под "турско" робство, а самата Турция съществува от по-малко от век назад. От друга страна, в страната България, историческа и географска Bvlgaria е само източна Мизия. Мощно стои въпросът за това, как така Тракия, наречена Румелия (дори официално), никога не е била обект на робство, владичество и каквото и да било. А Романия (Румелия) или Rome-ния (страната на ромеите, на римляните) винаги е имала главен град Цариград, или Константинополис. Винаги, на всички карти, преди втората световна война. Интересно е и защо само западните мизийци ("булгарите") настояват, че са били под турско робство, докато за останалите държави то е неофициално непознато, а официалната версия се приема с много условности и широка усмивка от историци и политици. 
Цариград, градът на контрасти и мистерии, столица на православието и мюсюлманството, център на славянството и арабството, столица на кирилицата, на латиницата и на арабицата. 
Много теории се събират точно в Цариград (Цезарград), не в Рим, който е бил мижава столица на слаба Константинополска провинция, най-големият успех на който е финалът на Рома за Шампионска лига през 1984-та, загубен трудно от Ливърпул (Романийска провинция).
Мнозина изследователи посочват следните хронологични паралели:
  • Сулейман Великолепни е цар Соломон. Всеки Roman-ия император (цар) е имал и славянски, и шалварски прякор... нещо, което се ползва и от Северна Романия, където Иван Грозни е и Чингиз Хан. Всички "османски" султани са се величали и като римски цезари. Макар и британските смешници да копират тази мода. 
  • Исус (който и от няколкото да е), е разпънат на хълмовете на Цариград, а не из пущинаците на Палестина.
  • "Вавилон" е Цариград, град в който се измислят всички езици, писмености, а и религии... които по някакви причини разделят хората. Разделяй и владей. 
  • От Цариград се зараждат Трите Римски империи. Основната - Romania, западната - Британия, и Свещената Римска. Битката за Свещената Римска империя на германските народи започва още с Карл Велики, продължава с Напелоен… Галийският период. Провинция Норик на Цариград се отъждествява като Австрия, а Виена е западната граница на Цариград.
  • Цариград има триезичие (всъщност развиване на индийския санскрит на части - романски, славянски и тюркси), три азбуки (Египетска (Coptic) в два варианта - тракийски (кирилица) и македонски ("гръцка"), арабица (за Северно африканските наречия и сродните им в Персия), както и латиница - за Западна Европа). За всичко е помислено. 
  • Има и три религии, събрани в един град. Поне три, тъй като култа към цивилизацията преди потопите е жива във вид на романо-елински "божества", част от които е и Богородица. Богородица зачева християнски, мюсюлмански и юдейски клонове на религиите. "Религиите" са просто балсам за диваците, които оцеляват след глобалните катаклизми. Първоначално са култ към Слънце и Луна, после се израждат в други простотии. 
  • Цариград е основата на няколко "империи": Римска, Византийска, на Александър Велики, Отоманска. Това са измислени наименования на една и съща федерация, с една и съща география, обща история. Освен това, хронологията на съществуване на тези "империи" е тотално деформирана.
  • Доказателство, че всичко е точно така е... Тракия. Три езика - турски, гръцки и български... въпреки, че се губи романийския корен (оцелява в Албания, Косово и абсурно наречената "Румъния", провинция Валахия). Две явни религии... които в Родопите и Българска Тракия всичките учени на съветска и на нацистка издръжка не могат (не искат) да обяснят. Неявната религия е юдейската, но също така и арменската, както и други клонове, измислени в Цариград. Три парични знака, обединени с нарицателното "пари", имащи двуглав орел във варианта си "грош" и някакви завъртулки във варианта "гуруш". Могат да се намерят и монети с кирилица от едната страна и арабица на другата, но който ги намери, става оперативно интересен за службите. 
  • Цялата европейска, арабска, африканска пътни системи са разклонения на цариградските пътища. Ако и да е варна историята, тези пътища са на хиляди години, в същото време "българите" ги преасфалтират, процедура, която има успех най-много три месеца. Самите "българи" са интересна общност, окупирайки Тракия, крадат на поразия, лъжат за историята като... тези, които сега ни задължават да наричаме роми (римляни, що за дивотия). И на дъното на всеки язовир са потопили голям Романийски град.  
  • А това са монголо-татарските пари на Златната орда... руската версия на глупостите за някакво робство. Всъщност Русия е васално княжество на Цариград, което обяснява отлично всичко. Като например защо всички руски князе, царе, богатири, командоси, каратисти, имат по каските си и тракийска кирилица и цариградска "арабица" (татарица според другарите от Скития).
Шлемът на Иван Грозни - с двете Цариградски писмености, Ямболската кирилица и Хасковската арабица.
Римските (romските) колесници в тракийския Сливен, мощно препускащи из старите римски (romски) пътища
А артефактите?
Официалната история поръчва такива фалшификати на треторазрядни гръцки каменоделци.

В реалността обаче, само допреди 50-60 години всички тракийци гробища са били двуезични, нещо на което се чудят и в далечна Русия, там е същото. Нещо повече, писмеността на плочите е тракиица - общото звено на кирилица, латиница, глаголица и гръко-македоница. Всички тракойски църви са облицовани с такива плочи, но обърнати наобратно, да не виждаме надписите им, но виждаме транспортните им отвори, което е доста абсурдно.
Като стана въпрос за църкви в Тракия, на тях лъвове ли има или двуглави орли на Цариград?
Къде е лъвът в Тракия?
Много по-интересен е гербът на "България" от 1371-1395, надписът на арабица под него. И защо не ни показват в България този пълен вариант? 
Автор: Тракиец

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Барутния погреб на Света, или какво се крие зад сараите на Балканите?

Балканите отново са място, където е заровен ключът към голямата лъжа за глобалната цивилизация, за историята, за религиите, за културата, за...